មជ្ឈមណ្ឌល SEARCA នឹងជួយអភិវឌ្ឍសួនបន្លែក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនសម្រាប់ការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រកសិកម្ម (Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture-SEARCA) នឹងជួយអភិវឌ្ឍសួនបន្លែបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពស្តីពីការពង្រឹង និងអាហារូបត្ថម្ភកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព (CE SAIN) នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។

លោក Glenn Gregorio នាយក SEARCA បាននិយាយថា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលធ្វើឡើងនៅសួនបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម CE-SAIN (ATP) ក្នុងខេត្តសៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងគោលបំណងបំផុស និងលើកទឹកចិត្តសិស្សអំពីវិទ្យាសាស្ត្រ និងសិល្បៈនៃការផលិតដំណាំតាមរយៈការធ្វើសួនបន្លែតាមសាលារៀន។

លោក Gregorio បាននិយាយថា វិទ្យាល័យជាដៃគូចំនួនប្រាំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជូនគ្រូបង្រៀនវិទ្យាល័យយ៉ាងហោចណាស់ ២០នាក់ និងអ្នកសម្របសម្រួលអាហារូបត្ថម្ភ និងសួនច្បារសាលារៀន ដែលបានឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីចំណេះដឹងបច្ចេកទេសស្តីពីការដាំដំណាំ និងរចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំសួនដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះ ATPs និង ATPs ខ្នាតតូច។

លោកបាននិយាយថា អ្នកចូលរួមមកពីប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញការរៀបចំសួនបន្លែថាជាបច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសួនច្បារប្រកបដោយសោភ័ណភាពនៅក្នុង ATPs និង ATPs ខ្នាតតូច។

អ្នកចូលរួមត្រូវបានណែនាំអំពីការរៀបចំសួនបន្លែ ដែលជាការរួមបញ្ចូលជាក់ស្តែងនៃរុក្ខជាតិអាហារនៅក្នុងកន្លែងលម្អ ឬតុបតែងដែលប្រើប្រាស់ដំណាំដែលអាចបរិភោគបានក្នុងការរចនាសួន។

ការរចនាសួនបន្លែបានបង្កើនការរៀបចំសួនច្បារជាមួយនឹងសមាសធាតុលម្អលេចធ្លោ ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមលើសុខភាព សោភ័ណភាព និងសេដ្ឋកិច្ច។

ជាមួយនេះ លោក Gregorio បាននិយាយថា និស្សិតកម្ពុជានឹងពេញចិត្តចំពោះវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម និងសមាសធាតុសិល្បៈ និងគោលការណ៍នៃការរចនាសួន នៅពេលពួកគេរៀនពីបច្ចេកទេសជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរចនា ការអនុវត្ត និងការថែរក្សាសួនបន្លែដែលអាចបរិភោគបាន។

លោក Bryan Apacionado ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យមកពីមហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីន Los Baños បានដឹកនាំការបង្រៀន និងសកម្មភាពផ្ទាល់។

 

លោក Apacionado បានបង្ហាញពីរបៀបផលិតសារធាតុផ្សំ និងសារធាតុចម្រាញ់ពីសរីរាង្គ ជាអ្នកបង្កើនការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ និងជម្រើសប្រកបដោយនិរន្តរភាពចំពោះជីគីមី។

លោកស្រី Nur Azura Binti Adam នាយករងនៃកម្មវិធី SEARCA ក៏បានបង្រៀនអំពីសត្វល្អិត និងសត្រូវធម្មជាតិដែលមានប្រយោជន៍ ក៏ដូចជាគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតរួមបញ្ចូលគ្នា (integrated pest management) ឬ IPM ផងដែរ។

សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក៏បានទៅទស្សនា ATPs ខ្នាតតូចនៅខេត្តសៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា និងបង្ហាញផែនការសកម្មភាពថ្មីៗរបស់ពួកគេ ដែលនឹងបម្រើជាធាតុចូលដល់ SEARCA និងគម្រោងស្រាវជ្រាវសកម្មភាពរួមគ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា CE SAIN’s School-plus-Home Gardens cum Biodiversity Enhancement Enterprise (SHGBEE) ។

លោក Gregorio បាននិយាយថា ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសលើការរចនាសូនបន្លែគឺជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមការកសាងសមត្ថភាពរួមគ្នាលើកដំបូងរបស់ SEARCA និង CE SAIN ក្នុងឆ្នាំ២០២១ ដែលជាការបណ្តុះបណ្តាលតាមអ៊ីនធឺណិតប្រចាំសប្តាហ៍បានដំណើរការចាប់ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ដែលត្រូវបានគេហៅថា “ការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលសម្រាប់ការរួមបញ្ចូល SHGBEE នៅក្នុង ការបង្កើត ATPs និង Mini-ATPs នៅកម្ពុជា។

លោកបាននិយាយថា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងអប់រំ និងសម្រួលដល់ការចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពីការបង្កើតសាលារៀន និងសួនច្បារតាមផ្ទះ និងជាការរួមបញ្ចូលគោលគំនិតសំខាន់ៗនៃកសិកម្ម អាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភ ការលើកកម្ពស់ជីវចម្រុះ និង សហគ្រិនភាពនៅក្នុងផែនការមេរៀន ឬកម្មវិធីសិក្សា។

 

លោក Gregorio បានបន្ថែមថា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះក៏មានគោលបំណងលើកកម្ពស់យុទ្ធសាស្រ្ត នានា ដែលនឹងបំផុសគំនិត និងជំរុញទឹកចិត្តយុវជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឱ្យបន្តវគ្គសិក្សាទាក់ទងនឹងកសិកម្ម។