មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Searca ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលប្រព័ន្ធធានាគុណភាពដល់អ្នកដឹកនាំគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវផ្នែកកសិកម្ម (SEARCA) របស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីន បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធធានាគុណភាពសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មនៅកម្ពុជា។

លោកបណ្ឌិត Glenn Gregorio ប្រធាន SEARCA បាននិយាយថា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តកំពត ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ មានការចូលរួមពីសាកលវិទ្យាធិការរង ព្រឹទ្ធបុរស និងមន្រ្តីនៃមហាវិទ្យាល័យផ្សេងៗ។

លោកបាននិយាយថាសកម្មភាពនេះមានគោលបំណងកសាងសមត្ថភាព និងអ្នកវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងលើដំណើរការ និងការអនុវត្តប្រព័ន្ធធានាគុណភាព​(IAQ) របស់សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម​(RUA) និងវាយតម្លៃព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងបទពិសោធន៍ភាពជាដៃគូនៃគម្រោងរវាង SEARCA-RUA ។

លោកបណ្ឌិត Nova Ramos ប្រធានផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល SEARCA សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្តុះបណ្តាលជាមួយ Sonny Pasiona អ្នកឯកទេសកម្មវិធី T4DU និងលោកបណ្ឌិត Rhea Gumasing សាស្ត្រាចារ្យរងមកពីសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីន Los Baños និងជាទីប្រឹក្សាគម្រោង IQA។

លោក Ramos បាននិយាយថា មន្ត្រី និងបុគ្គលិករបស់ “[RUA] បានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាពនៃដំណើរការ កម្មវិធី និងការផ្តល់សេវាដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។

SEARCA បាននិយាយថា មានសិក្ខាសាលាអនឡាញចំនួន១២ ដែលបានធ្វើឡើងសម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំចុងក្រោយនៃការអនុវត្តគម្រោង ដែលគ្របដណ្តប់លើប្រធានបទផ្សេងៗស្តីពីការធានាគុណភាព។

សិក្ខាសិលានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺជាកម្មវិធីធ្វើដោយផ្ទាល់លើកទីពីរ បន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។

ក្នុងអំឡុងពេលសិក្ខាសាលា លោក Gumasing បានលើកឡើងពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការ QA និងបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិលើជំនាញ និងសមត្ថភាព QA របស់ពួកគេ។

 

លោកស្រីបាននិយាយថា សកម្មភាពនេះរួមមានឱ្យអ្នកចូលរួមអនុវត្តពីរបបៀដំណើការប្រព័ន្ធធានាគុនភាពដោយផ្អែកលើទស្សនៈរបស់អ្នកវាយតម្លៃ អ្នកកាន់កម្មវិធី និងអ្នកសង្កេតការណ៍។

យោងតាមលោក Ramos អ្នកចូលរួមបានបង្កើតសៀវភៅស្តីពីប្រព័ន្ធធានារបស់សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ដែលជាលទ្ធផលសំខាន់នៃសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល រួមជាមួយនឹង រចនាសម្ព័ន្ធ ក្របខ័ណ្ឌ ឧបករណ៍ និងផ្នែកឯកសារសំខាន់ៗផ្សេងទៀត ជាមួយនឹងធាតុចូល និងការណែនាំពីក្រុមគ្រប់គ្រងការបណ្តុះបណ្តាលរបស់់ SEARCA ។

សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម លោកបណ្ឌិត សេង មុំ បានថ្លែងអំណរគុណដល់ SEARCA សម្រាប់ការគាំទ្រ និងជំនួយបច្ចេកទេសដល់គម្រោង។

លោកបាននិយាយថា សៀវភៅណែនាំស្តីពីប្រព័ន្ធធានាគុណភពគឺដើម្បីពង្រឹងគុណភាពនៃការអប់រំ វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងកម្មវិធីមហាវិទ្យាល័យ តាមរយៈការធានាគុណភាពសិក្សា និងការស្រាវជ្រាវ។

លោក​ស្រី​បាន​បន្ថែម​ថា៖ «នេះ​គឺ​សម្រាប់​យើង​ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវ​ការ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម​»។

 

យោងតាម SEARCA គំនិតផ្តួចផ្តើមការកសាងសមត្ថភាពគឺជាផ្នែកមួយនៃភាពជាដៃគូទូលំទូលាយរបស់ RUA និងធនាគារពិភពលោក ក្រោមគម្រោងកែលម្អសមត្ថភាពរបស់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា។

Gregorio បាននិយាយថា គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះក៏ស្របតាមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័ន (IDA) ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ រួមទាំង RUA ដែលជាដៃគូយូរអង្វែងរបស់ SEARCA ក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។