SEARCA Graduate Scholarship Program for the academic year 2020-2021

GD&TĐ - Theo Thông báo của Tổ chức SEARCA (Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture), SEARCA sẽ cấp học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam năm học 2021-2022.

Theo đó, học bổng toàn phần dành cho công dân Việt Nam với trình độ, chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ và tiến sĩ về nông nghiệp và các ngành liên quan, học tại một số cơ sở đào tạo tại In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin và Thái Lan. Chế độ học bổng: học bổng toàn phần bao gồm học phí và các phí học tập khác, vé máy bay quốc tế khứ hồi từ Việt Nam đến nơi học, bảo hiểm y tế, hỗ trợ tài liệu học tập/nghiên cứu, sinh hoạt phí dùng cho ăn, ở, đi lại và sinh hoạt hàng ngày. Ứng viên cần không quá 35 tuổi (nếu dự tuyển học bổng thạc sỹ) và không quá 40 tuổi (nếu ứng viên dự tuyển học bổng tiến sỹ) tính đến thời điểm dự tuyển. Đề tài nghiên cứu của ứng viên cần phù hợp với nội dung nghiên cứu ưu tiên của SEARCA về Accelerating Transformation Through Agricultural Innovation (ATTAIN). Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và các ngành liên quan có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần gửi công văn giới thiệu của cơ quan, 1 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển qua đường bưu điện đến Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, trước ngày 22/8/2020 và 1 bộ hồ sơ của ứng viên dự tuyển đến SEARCA tại địa chỉ Los Banos, Laguna 4031, Philippines trong thời gian sớm nhất. Thông tin liên hệ: Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Email: .