SEARCA in the News

មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវផ្នែកកសិកម្ម (SEARCA) របស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីន បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធធានាគុណភាពសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មនៅកម្ពុជា។ លោកបណ្ឌិត Glenn Gregorio ប្រធាន SEARCA បាននិយាយថា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តកំពត ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ មានការចូលរួមពីសាកលវិទ្យាធិការរង ព្រឹទ្ធបុរស និងមន្រ្តីនៃមហាវិទ្យាល័យផ្សេងៗ។ លោកបាននិយាយថាសកម្មភាពនេះមានគោលបំណងកសាងសមត្ថភាព និងអ្នកវាយតម្លៃផ្ទៃក្នុងលើដំណើរការ និងការអនុវត្តប្រព័ន្ធធានាគុណភាព​(IAQ) របស់សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម​(RUA) និងវាយតម្លៃព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងបទពិសោធន៍ភាពជាដៃគូនៃគម្រោងរវាង SEARCA-RUA ។ លោកបណ្ឌិត Nova Ramos ប្រធានផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល SEARCA សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្តុះបណ្តាលជាមួយ Sonny Pasiona អ្នកឯកទេសកម្មវិធី T4DU និងលោកបណ្ឌិត Rhea Gumasing សាស្ត្រាចារ្យរងមកពីសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីន Los Baños និងជាទីប្រឹក្សាគម្រោង IQA។ លោក Ramos បាននិយាយថា មន្ត្រី និងបុគ្គលិករបស់ “[RUA] បានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាពនៃដំណើរការ កម្មវិធី និងការផ្តល់សេវាដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។ SEARCA បាននិយាយថា មានសិក្ខាសាលាអនឡាញចំនួន១២ ដែលបានធ្វើឡើងសម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំចុងក្រោយនៃការអនុវត្តគម្រោង ដែលគ្របដណ្តប់លើប្រធានបទផ្សេងៗស្តីពីការធានាគុណភាព។ សិក្ខាសិលានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺជាកម្មវិធីធ្វើដោយផ្ទាល់លើកទីពីរ បន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។ ក្នុងអំឡុងពេលសិក្ខាសាលា លោក Gumasing បានលើកឡើងពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការ QA និងបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិលើជំនាញ និងសមត្ថភាព QA របស់ពួកគេ។   លោកស្រីបាននិយាយថា សកម្មភាពនេះរួមមានឱ្យអ្នកចូលរួមអនុវត្តពីរបបៀដំណើការប្រព័ន្ធធានាគុនភាពដោយផ្អែកលើទស្សនៈរបស់អ្នកវាយតម្លៃ អ្នកកាន់កម្មវិធី និងអ្នកសង្កេតការណ៍។ យោងតាមលោក Ramos អ្នកចូលរួមបានបង្កើតសៀវភៅស្តីពីប្រព័ន្ធធានារបស់សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ដែលជាលទ្ធផលសំខាន់នៃសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល រួមជាមួយនឹង រចនាសម្ព័ន្ធ ក្របខ័ណ្ឌ ឧបករណ៍ និងផ្នែកឯកសារសំខាន់ៗផ្សេងទៀត ជាមួយនឹងធាតុចូល និងការណែនាំពីក្រុមគ្រប់គ្រងការបណ្តុះបណ្តាលរបស់់ SEARCA ។ សាកលវិទ្យាធិការរងនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម លោកបណ្ឌិត សេង មុំ បានថ្លែងអំណរគុណដល់ SEARCA សម្រាប់ការគាំទ្រ និងជំនួយបច្ចេកទេសដល់គម្រោង។… Read more
The Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), an inter-government treaty organization hosted by the Philippine government, conducted a training workshop on internal quality assurance (IQA) for higher education institution (HEI) leaders and officers of the Royal University of Agriculture (RUA) in Cambodia. SEARCA Director Dr. Glenn Gregorio said the training held at Kampot City from May 22 to 25, 2023 was participated by vice-rectors, deans and officers of various faculties and the IQA office of RUA. Gregorio said the activity aimed to build the capacities of focal points and internal assessors on the IQA… Read more
An alternative to petroleum wax coatings to make fresh fruits last longer is now available from local startup HS InnoTech, Inc. (HSII). Manufactured by University of the Philippines Los Baños (UPLB)-based inventors who founded HSII, Fruitect® consists of agricultural waste-derived edible coating formulations that delay the ripening of mangoes and bananas. With its Grants for Research towards Agricultural Innovative Solutions (GRAINS), the Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) supported HSII to start the operation of its pilot plant located in UPLB, Los Baños, Laguna. Awarded in 2022, the SEARCA grant funded the fabrication of… Read more
មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនសម្រាប់ការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រកសិកម្ម (Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture-SEARCA) នឹងជួយអភិវឌ្ឍសួនបន្លែបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពស្តីពីការពង្រឹង និងអាហារូបត្ថម្ភកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព (CE SAIN) នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។ លោក Glenn Gregorio នាយក SEARCA បាននិយាយថា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលធ្វើឡើងនៅសួនបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្ម CE-SAIN (ATP) ក្នុងខេត្តសៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងគោលបំណងបំផុស និងលើកទឹកចិត្តសិស្សអំពីវិទ្យាសាស្ត្រ និងសិល្បៈនៃការផលិតដំណាំតាមរយៈការធ្វើសួនបន្លែតាមសាលារៀន។ លោក Gregorio បាននិយាយថា វិទ្យាល័យជាដៃគូចំនួនប្រាំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជូនគ្រូបង្រៀនវិទ្យាល័យយ៉ាងហោចណាស់ ២០នាក់ និងអ្នកសម្របសម្រួលអាហារូបត្ថម្ភ និងសួនច្បារសាលារៀន ដែលបានឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីចំណេះដឹងបច្ចេកទេសស្តីពីការដាំដំណាំ និងរចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំសួនដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះ ATPs និង ATPs ខ្នាតតូច។ លោកបាននិយាយថា អ្នកចូលរួមមកពីប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញការរៀបចំសួនបន្លែថាជាបច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសួនច្បារប្រកបដោយសោភ័ណភាពនៅក្នុង ATPs និង ATPs ខ្នាតតូច។ អ្នកចូលរួមត្រូវបានណែនាំអំពីការរៀបចំសួនបន្លែ ដែលជាការរួមបញ្ចូលជាក់ស្តែងនៃរុក្ខជាតិអាហារនៅក្នុងកន្លែងលម្អ ឬតុបតែងដែលប្រើប្រាស់ដំណាំដែលអាចបរិភោគបានក្នុងការរចនាសួន។ ការរចនាសួនបន្លែបានបង្កើនការរៀបចំសួនច្បារជាមួយនឹងសមាសធាតុលម្អលេចធ្លោ ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមលើសុខភាព សោភ័ណភាព និងសេដ្ឋកិច្ច។ ជាមួយនេះ លោក Gregorio បាននិយាយថា និស្សិតកម្ពុជានឹងពេញចិត្តចំពោះវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម និងសមាសធាតុសិល្បៈ និងគោលការណ៍នៃការរចនាសួន នៅពេលពួកគេរៀនពីបច្ចេកទេសជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរចនា ការអនុវត្ត និងការថែរក្សាសួនបន្លែដែលអាចបរិភោគបាន។ លោក Bryan Apacionado ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យមកពីមហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីន Los Baños បានដឹកនាំការបង្រៀន និងសកម្មភាពផ្ទាល់។   លោក Apacionado បានបង្ហាញពីរបៀបផលិតសារធាតុផ្សំ និងសារធាតុចម្រាញ់ពីសរីរាង្គ ជាអ្នកបង្កើនការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ និងជម្រើសប្រកបដោយនិរន្តរភាពចំពោះជីគីមី។ លោកស្រី Nur Azura Binti Adam នាយករងនៃកម្មវិធី SEARCA ក៏បានបង្រៀនអំពីសត្វល្អិត និងសត្រូវធម្មជាតិដែលមានប្រយោជន៍ ក៏ដូចជាគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតរួមបញ្ចូលគ្នា (integrated pest… Read more
THE Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), an inter-government treaty organization hosted by the Philippine government, conducted a training workshop on internal quality assurance (IQA) for higher education institution (HEI) leaders and officers of the Royal University of Agriculture (RUA) in Cambodia. SEARCA Director Dr. Glenn Gregorio said the training held at Kampot City from May 22 to 25, 2023 was participated by vice-rectors, deans and officers of various faculties and the IQA office of RUA. Gregorio said the activity aimed to build the capacities of focal points and internal assessors on the IQA… Read more
The Philippine government-hosted Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) will help develop edible landscaping in Cambodia with the Center of Excellence on Sustainable Agricultural Intensification and Nutrition (CE SAIN) of the Royal University of Agriculture. Glenn Gregorio, SEARCA director, said a training held at the CE-SAIN Agricultural Technology Park (ATP) in Siem Reap, Cambodia from May 23-25, 2023 aimed to inspire and motivate students about the science and art of crop production through school gardening. Gregorio said five partner high schools in Phnom Penh and Siem Reap sent at least 20 high school teachers… Read more
The Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) launched an agriculture talk show to stimulate the youth's general perception of agriculture as a field integrated into the basic education curricula, specifically in science subjects. The pilot episode of the "Youth in Agri Talk Show" titled "Agri 101 for the Youth" discussed farming practices on crop planting and crop rotation, planting methods such as hydroponic farming, and the difference between tissue-cultured seedlings and genetically modified plants. These topics were among the salient subjects inquired about by John Dominic Canato, Reese Kaitlin Evangelista, Chloe Gabriel Badulis and… Read more
The Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (Searca) is supporting the development of a roadmap for the coconut industry of Quezon province. Searca convened industry stakeholders last May for the project titled "Development of the Coconut Industry Growth Areas in the Province of Quezon" aimed at gathering inputs and recommendations for the province's coconut industry roadmap. The collaborative activity was organized by Searca, the Quezon Provincial Government through the Office of the Provincial Agriculturist (OPAg), and the Philippine Coconut Authority (PCA) Region 4A. with support from the Department of Agriculture-Agricultural Training Institute (DA-ATI) in Calabarzon… Read more
An alumna of the Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) shared a study on purple passion fruit on May 26, 2023. Dr. Shahidah binti Md. Nor, also a senior lecturer at the Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, delivered the seminar "Physical and metabolomics approaches of purple passion fruit (Passiflora edulis Sims) during growth and development" which is part of her dissertation requirements. Hosted by SEARCA through its Education and Collective Learning Department, the special graduate seminar is held once every semester which highlights SEARCA scholars' outstanding research outputs from their graduate theses. Dr. Glenn… Read more
MAEJO University (MJU) in Chiang Mai, Thailand hosted the 8th UC Graduate Forum on agriculture sustainability on May 18 and 19, 2023, according to Philippine-based Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA). SEARCA Director Dr. Glenn Gregorio said the forum themed "Future of Agriculture Sustainability: Organic Intelligent Agriculture" was jointly organized with the Southeast Asian University Consortium for Graduate Education in Agriculture and Natural Resources (UC), for which the SEARCA serves as secretariat. Dr. Weerapon Thongma, MJU president and a SEARCA alumnus, thanked UC for accepting MJU as a new member and enabling MJU to… Read more
Page 16 of 158